• Wpisów:612
  • Średnio co: 4 dni
  • Ostatni wpis:5 lata temu, 15:59
  • Licznik odwiedzin:33 638 / 2686 dni
Jesteś niezalogowany. Niektóre wpisy dostępne są tylko dla znajomych.
 
“Travel isn’t always pretty. It isn’t always comfortable. Sometimes it hurts, it even breaks your heart. But that’s okay. The journey changes you; it should change you. It leaves marks on your memory, on your consciousness, on your heart, and on your body. You take something with you. Hopefully, you leave something good behind.”
— Anthony Bourdain
 

 
Sometimes there is no darker place than our own thoughts: the moonless midnight of the mind.
― Dean Koontz, Fear Nothing
 

 
I used to walk on the autumn leaves
Now they're only burnin' my feet
 

 
“And if your daughter came to you, crying with hunger, would you tell her no? Would you tell her she is too fat, she wants to much, she must shrink into society? No.
Then why would you tell yourself the exact same thing? You are somebody’s daughter.”
 

 

IMAGINE WHAT YOUR BODY WILL LOOK LIKE 6 MONTHS FROM NOW IF YOU KEEP STRONG.
 

 
"To wish you were someone else is to waste the person you are." - KURT COBAIN
 

 
Kiedy nad­chodzi roz­pacz, niepojęta i wszecho­gar­niająca, życie sta­je się be­zużyteczną rzeczą, poz­ba­wioną is­totne­go sen­su pa­nujące­go nad całością.
 

 
Aby zna­leźć miłość, nie pu­kaj do każdych drzwi. Gdy przyj­dzie two­ja godzi­na, sa­ma wej­dzie do twe­go do­mu, w twe życie, do twe­go serca.
 

 
Nie pod­da­waj się roz­paczy. Życie nie jest lep­sze ani gor­sze od naszych marzeń, jest tyl­ko zu­pełnie inne.
  • awatar Uśmiechnij się, dziewczyno.: Dokładnie inne i bardziej skomplikowane. Zapraszamy! http://www.facebook.com/pages/U%C5%9Bmiechnij-si%C4%99-dziewczyno/288390047934830?ref=hl
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (1) ›
 

 
Smu­tek jest sa­mowys­tar­czal­ny: by od­czuć jed­nak pełną war­tość ra­dości, mu­sisz mieć ko­goś, by się nią podzielić.
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (2) ›
 

 
Nig­dy nie przes­ta­waj się uśmie­chać, na­wet jeśli jes­teś smut­ny, po­nieważ nig­dy nie wiesz, kto może się za­kochać w twoim uśmiechu.
  • awatar Uśmiechnij się, dziewczyno.: Cytat! Love it ♥ W poszukiwaniu uśmiechu zajrzyj do nas! Zapraszamy ! http://www.facebook.com/pages/U%C5%9Bmiechnij-si%C4%99-dziewczyno/288390047934830?ref=hl
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (1) ›
 

 
Jak ko­bieta widzi, że ktoś jest smut­ny, to nie mówi mu nig­dy "jes­teś smut­ny". Tak głupio postępu­je tyl­ko mężczyz­na. Ko­bieta uda­je, że wca­le nie widzi smut­ku - i jest we­sel­sza, mil­sza, piękniej­sza niż zwyk­le. Wte­dy smu­tek mija.
 

 
Są ludzie, którym szczęście mig­nie tyl­ko na mo­ment, na mo­ment tyl­ko się ukaże po to tyl­ko, by uczy­nić życie tym smut­niej­sze i okrutniejsze.
 

 
Jest na świecie ta­ki rodzaj smut­ku, które­go nie można wy­razić łza­mi. Nie można go ni­komu wytłumaczyć. Nie mogąc przyb­rać żad­ne­go kształtu, osiada cias­no na dnie ser­ca jak śnieg pod­czas bez­wiet­rznej nocy.
 

 
"The truth is that there are a lot of people like you, us, with strange hobbies or talents or gifts and we try to hide it because we’re afraid that it makes us seem weird or turn people off, but that’s a mistake. What makes me unique has bought every person I love into my life." -Lee Pace, Pushing Daisies
 

 
"And so I wait. I wait for time to heal the pain and raise me to me feet once again - so that I can start a new path, my own path, the one that will make me whole again." -Jack Canfield, Chicken Soup for the Teenage Soul II
 

 
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (2) ›
 

 
  • awatar Karolciuuu: świetne ♥ zapraszam do mnie , może ci się spodoba :)
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (1) ›